برکسیت بر بازار کار بریتانیا تاثیر منفی نگذاشته است

برکسیت بر بازار کار بریتانیا تاثیر منفی نگذاشته است
نگارش از Soroush Alavi

اقتصاد بریتانیا بین ماههای ژوئن تا اوت سال جاری ۱۰۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که در مقایسه با ماههای قبل روندی نزولی دارد.

اقتصاد بریتانیا بین ماههای ژوئن تا اوت سال جاری ۱۰۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که در مقایسه با ماههای قبل روندی نزولی دارد. با این وجود به نظر نمی رسد نتیجه همه پرسی در این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا تاثیر مستقیمی بر افت اشتغالزایی گذاشته باشد.

از سوی دیگر در نرخ بیکاری در بریتانیا در این زمان تغییری ایجاد نشده وهمچنان ۴.۹ درصد جمعیت فعال این کشور گرفتار معضل بیکاری هستند. بریتانیا صاحب پایین ترین نرخ بیکاری از سال ۲۰۰۵ است.

در نهایت رشد میزان حقوق و دستمزدها به رقم ۲.۳ درصد رسیده که این میزان از رشد بالاتر از روند رشد تورم در این کشور است.

مطالب مرتبط