حذف مشاغل در گروه خودروسازی پژو سیتروئن

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
حذف مشاغل در گروه خودروسازی پژو سیتروئن

گروه خودروسازی پژو سیتروئن در چهارچوب اجرای طرح بالابردن ظرفیت رقابتی کمپانی، تعدیل نیروی کار خود تا رقم بیش از ۲ هزار پست را در دستور کار قرار داده است.

در این برنامه حذف مشاغل که از سال ۲۰۱۷ به مرحله اجرا درمی آید حذف نیروی کار از طریق اخراج در نظر گرفته نشده است. یک هزار و ۲۵ نفر بصورت داوطلبانه پست خود را ترک می کنند. استخدام مجدد برای این پستها انجام نمی شود. ۹۸۳ نفر نیز به مرخصی های پیش از بازنشستگی می روند.

علیرغم رشد ۷ درصدی فروش گروه پژو سیتروئن در اروپا در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ این برنامه حذف مشاغل تدوین شده است.

این گروه خودروسازی فرانسوی از سال ۲۰۱۳ تا کنون حدود ۱۷ هزار نفر از نیروی کار خود را حذف کرده است.