ساخت دیوار در منطقه کاله فرانسه از سرگرفته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ساخت دیوار در منطقه کاله فرانسه از سرگرفته شد

خبر کوتاه

کار ساخت دیوار چهار متری در منطقه «جنگل» در بندر کاله فرانسه از سرگرفته شد. بریتانیا تلاش می کند با ساختن این دیوار، مانع ورود پناهجویانی شود که در منطقه «جنگل» در بندر کاله مستقر هستند و می خواهند که به طور غیرقانونی خود را به بریتانیا برسانند. همین مساله، موضوع منطقه «جنگل» را به مناقشه ای سیاسی بین بریتانیا و فرانسه تبدیل کرده است.

برنارد کازنو، وزیر کشور فرانسه از بریتانیا خواست که به وعده خود مبنی بر پذیرش پناهجویان کودکی که در کاله فرانسه سرگردان هستند عمل کند.

چند ماه قبل دادگاهی در فرانسه با صدور حکمی از طرح دولت مبنی بر برچیدن اردوگاه پناهجویان در کاله حمایت کرد. بلافاصله کار تخریب خانه های موقت ساخته شده در منطقه موسوم به «جنگل» آغاز شد. اعتراضهای نهادهای حقوق بشری و ساکنان این منطقه نتوانست مانع کار مقامهای مسئول بشود.

شماری از سیاستمداران دو کشور پیش از همه پرسی بریتانیا هشدار داده بودند که خروج این کشور از اتحادیه اروپا ممکن است باعث تشدید بحران کنونی پناهجویان و نحوه همکاری دو کشور در این زمینه شود.