افزایش مالیاتها در برنامه بودجه سال ۲۰۱۷ دولت پرتغال

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افزایش مالیاتها در برنامه بودجه سال ۲۰۱۷ دولت پرتغال

در برنامه بودجه سال ۲۰۱۷ دولت پرتغال تعیین و افزایش مالیتها در برخی بخشها در نظر گرفته شده و همچنین برای اصلاح سیستم تامین اجتماعی کشور نیز بودجه تعیین شده است.

هدف اصلی دولت، جلوگیری از توقف کمکهای مالی بروکسل و اطمینان بخشیدن به بازار و سرمایه گذاران عنوان شده است.

آنتونیو کوشتا، نخست وزیر پرتغال درباره تعیین این مالیاتها گفت: «این مالیاتها مربوط به امروز نمی شود بلکه در سال ۲۰۱۷ پرداخت خواهند شد. مالیات بر دارایی تعیین شده که هدف آنها بهبود و تقویت سیستم تامین اجتماعی کشور است.»

برای تامین منابع مالی سیستم بازنشستگی مالیات بر اموال غیرمنقول افراد ثروتمند تعیین شده است. بر مسکن و یا اموال غیرمنقول با ارزش بیش از ۶۰۰ هزار یورو مالیاتی معادل ۰.۳ درصد درنظر گرفته شده است.

همچنین مالیات بر درآمد ناشی از اجاره مسکن به گردشگران از ۱۵ به ۳۵ درصد افزایش یافته است.

در برنامه بودجه برای تقویت سیستم بهداشت و درمان کشور نیز علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده برای نوشیدنی های گازدار مالیات تکمیلی دیگری نیز لحاظ شده است.

در نهایت دولت پرتغال با تدوین این برنامه بودجه امیدوار است میزان کسری بودجه خود را از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ برساند.