هشدار بانکداران و نهادهای مالی نسبت به تبعات برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
هشدار بانکداران و نهادهای مالی نسبت به تبعات برکسیت

بسیاری از نمایندگان بانکها و نهادهای مالی در قطب مالی تجاری لندن موسوم به «سیتی» نسبت به شکست در مذاکرات مربوط به برکسیت و روند خروج ناموفق بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده اند.

محروم شدن از دسترسی به بازار مشترک اروپایی پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا برای بانکها و نهادهای مالی و حتی اقتصاد این کشور پرخطر ارزیابی شده است.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا اواخر ماه مارس سال ۲۰۱۷ آغاز می شود. بریتانیا برای حفظ حاکمیت ملی و مقابله با بحران پناهجویان در مذاکرات خروج موضعی بسته خواهد داشت، امری که نگرانی نهادهای مالی و سرمایه گذاران را درپی داشته است.