افت حجم اشتغالزایی در ایالات متحده آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افت حجم اشتغالزایی در ایالات متحده آمریکا

آهنگ رشد اشتغالزایی در ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر برخلاف پیش بینی ها کند شده است. اقتصاد ایالات متحده در این زمان ۱۵۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. به این ترتیب این کشور نسبت به ماه اوت، ۱۱ هزار موقعیت شغلی کمتر ایجاد کرده است.

شرکتها و بخشهای خدمات و بهداشت و درمان بیشترین آمار اشتغالزایی را به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر نرخ بیکاری در ماه سپتامبر ۰.۱ درصد نسبت به ماههای پیش از آن افزایش یافته است. بنا بر این آمار، شمار افراد بیکار در این کشور به ۵ درصد جمعیت فعال آن افزایش یافته است.

در مدت زمان مشابه، میزان حقوق و دستمزدها نیز افزایش ۲.۶ درصدی داشته است؛ این روند صعودی می تواند مقدمه ای برای افزایش نرخ تورم در کشور باشد. هدف بانک مرکزی آمریکا رهایی از نرخ تورم بسیار پایین در کشور و رسیدن به تورم ۲ درصدی است.