ترکیه؛ ۷۰ هزار درخواست تجدید نظر از سوی متهمان به مشارکت در کودتا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ترکیه؛ ۷۰ هزار درخواست تجدید نظر از سوی متهمان به مشارکت در کودتا

به گفته بن علی یلدیریم نخست وزیر ترکیه، دادگاههای این کشور ۷۰ هزار درخواست تجدید نظر از سوی کسانی دریافت کرده اند که در جریان کودتای ۱۵ ژوئیه ترکیه دستگیر و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند.

آقای یلدیریم گفته است که همه درخواست های تجدید نظر با احتیاط بررسی می شود اما روشن نکرد که آیا این افراد کسانی هستند که در بخش های دولتی بازداشت شده اند یا شامل افرادی که از شغل هایشان تعلیق شده اند هم می شود.

آنکارا فتح الله گولن روحانی و واعظ مخالف دولت رجیب طیب اردوغان که در آمریکا سکونت دارد را طراح کودتای ۱۵ ژوئیه این کشور می داند با این حال آقای گولن این اتهامات را تکذیب می کند.

دولت ترکیه در پاسخ به کودتاچیان دست به تصفیه وسیعی در ارتش، قوه قضائیه و بخش آموزش و پروش زد و حدود ۳۲ هزار نفر هنوز در بازداشت هستند.