افت اندک فعالیتهای بخشهای خدمات و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو

افت اندک فعالیتهای بخشهای خدمات و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو
نگارش از Soroush Alavi

داده های موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت نشان می دهد بخشهای تولید و ساخت و ساز و خدمات در حوزه پولی یورو در ماه سپتامبر سال جاری با کندی رشد مواجه بوده اند.

داده های موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت نشان می دهد بخشهای تولید و ساخت و ساز و خدمات در حوزه پولی یورو در ماه سپتامبر سال جاری با کندی رشد مواجه بوده اند.

میانگین شاخص مارکیت از این دو بخش از ۵۲.۹ واحد در ماه اوت به ۵۲.۶ واحد در ماه سپتامبر تنزل یافته است. این رقم، پایین ترین آهنگ رشد این دو بخش از ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ گزارش می شود. افت فعالیتهای بخش خدمات بالاتر از بخش ساخت و ساز بوده است.

از سوی دیگر برای اولین بار شرکتها از کاهش قیمتهای خود خوداری کرده اند. این خبر خوبی برای بانک مرکزی اروپاست که با اجرای سیاستهای پولی حمایتی تلاش دارد تا نرخ تورم در حوزه پولی یورو را – که بیش از حد پایین است- بالا ببرد.

در ماه اوت سال جاری این نرخ ۰.۲ درصد بوده، این در حالی است که هدف این نهاد رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی است.

مطالب مرتبط