محکومیتهای سنگین برای پنج بازیکن تیم ملی والیبال کوبا به جرم تجاوز

محکومیتهای سنگین برای پنج بازیکن تیم ملی والیبال کوبا به جرم تجاوز
نگارش از Euronews

پنج والیبالیست تیم ملی کوبا به جرم تجاوز جنسی در فنلاند محکوم شدند.

پنج والیبالیست تیم ملی کوبا به جرم تجاوز جنسی
در فنلاند محکوم شدند.

این والیبالیستها متهم هستند که در دوم و سوم ژوییه در یک هتل شهر تامپره فنلاند به یک دختر تجاوز کرده اند.

کاپیتان این تیم به همراه سه تن از همبازیهایش به پنج سال زندان و متهم دیگر به سه سال زندان محکوم شده اند.

ابتدا هشت بازیکن تیم ملی والیبال کوبا بازداشت گشته اما سه نفر از آنها از اتهامات تبرئه شدند.

تمامی پنج والیبالیست اتهامات را واهی دانستند اما دادگاه فنلاند آنها را محکوم کرد. بی دلیل نبود که تیم ملی والیبال کوبا که در بازیهای المپیک هم شرکت داشت بدون بازیکنان اصلی این تیم در مرحله مقدماتی شرکت کرد و در مقابل تیم ملی ایران سه بر ۰ بازی را واگذار کرد.

مطالب مرتبط