دومین شهاب سنگ بزرگ روی زمین در آرژانتین پیدا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
دومین شهاب سنگ بزرگ روی زمین در آرژانتین پیدا شد

دانشمندان در آرژانتین یک شهاب سنگ ۳۰ تنی را پیدا کردند که گمان می رود ۴ هزار سال پیش در یک باران شهاب سنگی از جو گذشت و در دل زمین جای گرفت.

این کشف مهم که ۱۰ سپتامبر در شهر کوچک «گانسدو» در منطقه «کامپو دل سیئدو» واقع در شمال آرژانتین صورت گرفته مایه مباهات و خوشحالی ساکنان منطقه شده است.

این شهاب سنگ در مقایسه با همتای ۶۶ تنی خود به نام «هوبا» که در نامبیبیا پیدا شد، دومین شهاب سنگ وزین و بزرگی است که بر روی کره زمین پیدا می شود.

شهاب سنگ ها به عبارتی دی ان ای کرۀ خاکی ما محسوب می شوند و حامل راز گذشته و آغاز هستی و حیات بشر هستند.

شهاب سنگ آرژانتینی جزئی از قوس و تراکم سیارک ها یا ریزسیاره هایی است که در مداری در بین دو سیاره مریخ و مشتری در چرخش هستند.