وب سایت و اپلیکیشن برای مبارزه با نا امنی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وب سایت و اپلیکیشن برای مبارزه با نا امنی

شهر کامبرای استرالیا وب سایت و اپلیکیشنی راه اندازی کرده است که از طریق آن کاربران می توانند مکان هایی را که در آنجا احساس امنیت نمی کنند گزارش کنند.

این گزارش ها به مقامات محلی کمک می کند تا اماکن نا امن شهر را بیشتر تحت نظر داشته باشند. از جمله کاربران می توانند خیابان های تاریک و خلوتی که در آن احساس نا امنی می کنند از طریق وبسایت و اپلیکیشن گزارش کنند.

وزیر زنان استرالیا می گوید: «اگر ما اطلاعات را از طریق فضای تعاملی دریافت کنیم آنوقت می توانیم شهری داشته باشیم که در آن احساس امنیت بیشتری برای همه وجود دارد.»

وب سایت توسط مرکز زنان برای مسائل بهداشتی مدیریت می شود و هزینه آن نیز توسط دولت پرداخت شده است.