اقتصاد فرهنگ و هنر و موانع آن در ایران

Access to the comments نظرها
نگارش از Hossein Alavi
اقتصاد فرهنگ و هنر و موانع آن در ایران

گشایش فضای فرهنگی یکی از اهداف اعلام شده حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی وی بود. اما در حالی که هنوز پیشرفت چشمگیری در این زمینه صورت نگرفته، استقبال جامعه از فعالیت‌های فرهنگی و هنری رشد قابل توجهی داشته است. این پدیده همزمان بحث اقتصاد فرهنگ و اقتصاد هنر و منابع و استعدادهای مربوط به آن در ایران را مطرح کرده است.

در برنامه «همراه با یورونیوز»، برداشت حکومت و جامعه از این نوع اقتصاد و موانع توسعه آن را با حمیدرضا شش‌جوانی مدرس اقتصاد هنر در دانشگاه‌های ایران در میان گذاشتیم. این برنامه را ببینید.