اسکاتلند لایحه همه پرسیِ ماندن در اتحادیه اروپا را آماده می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسکاتلند لایحه همه پرسیِ ماندن در اتحادیه اروپا را آماده می کند

نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند روز سه شنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که مصمم است تمامی گزینه ها را برای محافظت از جایگاه اسکاتلند در اروپا پیگیری کند.

رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت دولتش پیشنویس لایحه همه پرسی را بررسی خواهد کرد و در این باره افزود: «دولت، برای اطمینان از داشتنِ تمامی گزینه ها، قصد دارد درباره پیشنویس لایحه همه پرسی رایزنی کند، تا اگر به این نتیجه رسیدیم که استقلال، بهترین یا تنها راه حفظ منافع اسکاتلند است، این لایحه فورا آماده ارائه باشد».

اکثریت مردم اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ به ماندن در بریتانیایی رأی دادند که عضو اتحادیه اروپا بود و ۶۲ درصد آنها نیز در همه پرسی برکسیت همچنان خواستار ماندن در اتحادیه اروپا شده بودند.