2016-07-27

حمله ارتش اسرائیل با ماشین آلات و سلاح سنگین به فلسطینی متهم به قتل یک خاخام
در حال نمایش بعدی
آگهی