انتقاد استرالیا از احتمال شرکت ورزشکاران روس در المپیک

انتقاد استرالیا از احتمال شرکت ورزشکاران روس در المپیک
نگارش از Euronews

کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که تمامی ورزشکاران روس از حضور در مسابقات ریو دو ژانیرو محروم نخواهند بود.

کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که تمامی ورزشکاران روس از حضور در مسابقات ریو دو ژانیرو محروم نخواهند بود. این در حالی است که گزارش سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ می گوید ورزشکاران روس به طور گسترده ای مواد نیروزا استفاده می کنند.

آندری رودیوننکو، سرمربی ژیمناستیک روسیه در واکنش می گوید: «ما هرگز مساله دوپینگ نداشته ایم. هرگز در طول عمرمان دوپینگ نکرده ایم. من حدود سی سال است که مربی هستم و هرگز، حتی یک بار هم با این موضوع رو به رو نبوده ام. نمی توان مسابقات المپیک را بدون روسیه تصور کرد.»

مخالفت کمیته بین المللی المپیک با منع حضور ورزشکاران روس در این دور از مسابقات بین المللی ورزشی در برزیل، انتقاداتی جدی را برانگیخته است.

سوزان لی، وزیر وزرش استرالیا در مخالفت با تصمیم کمیته بین المللی المپیک می گوید: «من دیدگاهی که بر مبنای آن هر اقدامی کمتر از آنچه سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ در این مرحله حساس پیشنهاد کرده را حفظ کرده ام. در این زمان خطر اینکه سوء ظنی مُسری بر مسابقات ریو دو ژانیرو سایه افکند و به شهرت جنبش المپیک لطمه بزند، وجود دارد.»

کمیته بین المللی المپیک تصمیم بر سر محرومیت ورزشکاران روس را بر عهده فدراسیون های بین المللی ورزشی گذاشته است.

مطالب مرتبط