نایجل فاراژ از رهبری حزب یوکیپ استعفا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نایجل فاراژ از رهبری حزب یوکیپ استعفا کرد

نایجل فاراژ از حامیان اصلی برکسیت، از رهبری حزب راستگرای استقلال بریتانیا (یوکیپ) استعفا کرد. این اقدام وی پس از همه پرسی بریتانیا و تصمیم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا صورت گرفت.

او طی سخنانی تاکید کرد: «هرگز نمی خواستم یک سیاستمدار باشم و تنها هدف من از ورود به عالم سیاست خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. این همان چیزی است که در همه پرسی که دو هفته پیش برگزار شد به آن رای دادیم. به همین دلیل است که احساس می کنم سهم خود را انجام داده ام و احتمالا نمی توانستم به بیش از آنچه در این همه پرسی به دست آورم، برسم. بنابراین به نظرم این زمان مناسبی برای کناره گیری از رهبری یوکیپ است.»

آقای فاراژ همچنین تاکید کرد که همچنان به حمایت خود از حزب استقلال بریتانیا ادامه می دهد و دیگر کشورهای اروپایی را نیز برای خروج از اتحادیه اروپا تشویق خواهد کرد.

حزب یوکیپ به رهبری آقای فاراژ نقش اصلی در تشویق مردم بریتانیا برای رای به خروج این کشور از اتحادیه اروپا داشت. تاکید اصلی او بر کنترل ورود مهاجران به بریتانیا بود.