میشل روکار، نخست وزیر سابق فرانسه درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
میشل روکار، نخست وزیر سابق فرانسه درگذشت

میشل روکار، نخست وزیر سابق فرانسه در هشتاد و پنج سالگی درگذشت. آقای روکار از اعضای برجسته حزب سوسیالیست فرانسه بود و در سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ سمت نخست وزیری را در دولت فرانسوا میتران بر عهده داشت.

میشل روکار بعد از دوره نخست وزیری، مدتی نیز دبیر کل و رهبر حزب سوسیالیست فرانسه بود. همچنین، به عنوان عضو فعال در پارلمان اروپا تا سال ۲۰۰۹ نقش مؤثری در سیاستگذاری های اتحادیه اروپا داشت.

آقای روکار از حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، چون این کشور را مانع اتحاد عمیقتر کشورهای اروپایی می دانست.