نرخ تورم منفی در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نرخ تورم منفی در حوزه پولی یورو

آخرین ارزیابی های دفتر آمار کمیسیون اروپا، «یوروستات» نشان می دهد نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه مه سال جاری همچنان منفی است. این نرخ مطابق ارزیابی های پیشین این نهاد منفی ۰.۱ درصد گزارش شده است که نسبت به ماه آوریل رشد اندکی دارد.

کندی آهنگ سقوط قیمت سوخت و انرژی تغییر مثبت بسیار کمی در نرخ تورم ایجاد کرده است.

اجرای برنامه وسیع تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا، یعنی بازخرید ماهانه اوراق قرضه از سال ۲۰۱۵ هنوز نتوانسته نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو را افزایش دهد.