دولت فرانسه: وضعیت سوخت رسانی بهتر شده اما بحران پایان نیافته است

دولت فرانسه: وضعیت سوخت رسانی بهتر شده اما بحران پایان نیافته است
نگارش از Euronews

در ادامه اعتراضات عمومی و اعتصاباتی که منجر به محدودیت عرضه سوخت در فرانسه شد، روز شنبه در پاریس نشست مشترکی میان دولت فرانسه و نمایندگان صنعت نفت این کشور برگزار…

در ادامه اعتراضات عمومی و اعتصاباتی که منجر به محدودیت عرضه سوخت در فرانسه شد، روز شنبه در پاریس نشست مشترکی میان دولت فرانسه و نمایندگان صنعت نفت این کشور برگزار شد.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه همچنان بر اجرای اصلاحات در قانون کار این کشور تاکید دارد و آن را تنها راه برای کاهش نرخ بیکاری در این کشور می داند. او یک بار دیگر تاکید کرد که تا زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد دولت همچنان برای تامین مایحتاج صنایع از ذخیره استراتژیک سوخت خود استفاده خواهد کرد.

مقامات این کشور می گویند که وضعیت سوخت رسانی بهبود یافته است اما آلن ویدالیس؛ وزیر حمل و نقل فرانسه در پایان نشست روز شنبه تاکید کرد که بحران هنوز پایان نیافته است.

او گفت: «وضعیت امروز صبح کمی بهتر شده و در برخی از مناطق تقریبا به حالت عادی بازگشته است اما در مناطقی نیز همچنان مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل نمی توان گفت که بحران پایان یافته است.»

به گفته ژان کلود میلی، دبیر کل کنفدراسیون «نیروی کارگران» فرانسه، مخالفان اصلاحات قانون کار برای اقدام ملی دیگری در چهاردهم ژوئن بسیج شده اند.

او می افزاید: «من هرگز باب گفتگو را نبسته ام اما برای گفتگو کردن نیاز به دو طرف است و هنگامیکه مقابل شما تنها یک دیوار وجود داشته باشد تنها یک راه حل باقی می ماند، اینکه آجرها را بردارید.»

اعتصاب در برخی از مراکز سوخت رسانی باعث شده تامین سوخت هواپیماها نیز با مشکل مواجه شود.

مطالب مرتبط