اعتصاب ها علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه گسترده تر می شوند

اعتصاب ها علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه گسترده تر می شوند
نگارش از Euronews

اعتصاب کارکنان پالایشگاههای فرانسه در اعتراض به تصمیم دولت برای اصلاحات قانون کار ادامه دارد و در برخی از این پالایشگاهها از جمله در منطقۀ «فو- سور- مر» پلیس برای باز کردن راههای مسدود شده توسط معترضا

اعتصاب کارکنان پالایشگاههای فرانسه در اعتراض به تصمیم دولت برای اصلاحات قانون کار ادامه دارد و در برخی از این پالایشگاهها از جمله در منطقۀ «فو- سور- مر» پلیس برای باز کردن راههای مسدود شده توسط معترضان، وارد عمل شده است.

اعتصاب کارکنان این پالایشگاهها موجب مختل شدن فعالیت های ایستگاههای پمپ بنزین نیز شده است.

یکی از شهروندان فرانسوی با اعلام نارضایتی از ادامۀ این اعتصاب ها می گوید: «تقریبا هیچ کجا بنزین نیست و من از این وضعیت عصبانی هستم. احساس می کنم در این داستان اعتصاب، که خیلی زود همه گیر می شود به گروگان گرفته شده ایم. می فهمم که اعتصاب کنندگان هم حق دارند اما برای کسانی که کار می کنند این وضعیت کمکی نمی کند.»

علاوه بر پالایشگاهها کارکنان بخش های دیگر خدمات عمومی از جمله راه آهن و اتوبوس های شهری نیز اعلام کرده اند که روز چهارشنبه در اعتراض به این لایحۀ دولت دست به اعتصاب عمومی می زنند. هفت اتحادیۀ کارگری فرانسه نیز یک اعتصاب سراسری را برای روز پنجشنبه ۲۶ مه سازماندهی کرده اند. اعتصاب سراسری بعدی قرار است روز چهاردهم ژوئن برگزار شود.

در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ ایستگاه پمپ بنزین با کمبود سوخت روبرو شده اند به حدی که بسیاری از آنها مجبور هستند برخی از پمپ های خود یا کل ایستگاه را تعطیل کنند. مقامات برخی از استان ها فروش بنزین گالنی را ممنوع کرده و سقف ۲۰ لیتر بنزین را برای هر اتومبیل تعیین کرده اند.

مطالب مرتبط