مذاکرات چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلاف

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مذاکرات چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلاف

در حاشیه نشست سالانه سران هفت کشور صنعتی جهان که در ژاپن برگزار می شود جیمز فرنی، خبرنگار یورونیوز با کنکو سون، مدیر بخش ارتباطات بین المللی شنیزو آبه، نخست وزیر ژاپن گفت و گو کرده است.

یورونیوز: گفت و گوهای بسیاری در این نشست درباره اقتصاد جهانی مطرح است. شما درباره کاهش رشد اقتصادی چین تا چه حد نگران هستید؟

کنکو سون: کاهش رشد اقتصادی در چین همزمان با اقتصاد در حال ظهور این کشور بسیار نگران کننده است و ما خواهان داشتن چین با اقتصادی قوی و پایدار هستیم.

یورونیوز: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست، مذاکره بر سر جزایر مورد اختلاف در دریای «چین جنوبی» است. در پاسخ قبلی خود اشاره کردید که اقتصاد چین برای ژاپن اهمیت دارد، این اختلاف اراضی چه مشکلاتی برای شما خواهد داشت؟

کنکو سون: فکر می کنم تاکنون ما توانسته ایم موضع خود را در این زمینه بیان کنیم؛ ما می خواهیم چین شریکی مسئولیت پذیرتر در جامعه جهانی باشد و البته افزایش امنیت و صلح در این کشور برای ما نیز بسیار با اهمیت است.

برای نخست وزیر، شینزو آبه سه موضوع در اولویت قرار دارد. اول اینکه هر ادعایی باید بر مبنای قوانین بین المللی باشد، دوم اینکه برای تغییر وضع موجود از هیچ زور و اجباری استفاده نشود. سومین مورد، حل مسالمت آمیز اختلافات است.

البته این موارد باید از سوی هر کشور دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد تا اختلافات موجود بر سر جزایر مورد مناقشه در دریای «چین جنوبی» پایان یابد. بنابر این امیدوارم تا چین نیز متوجه اهمیت برقراری صلح و آرامش در این منطقه باشد.