صندوق بین المللی پول به روند رشد اقتصادی فرانسه خوش بین است

صندوق بین المللی پول به روند رشد اقتصادی فرانسه خوش بین است
نگارش از Soroush Alavi

صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرده اقتصاد فرانسه درحال پیشرفت و قوت گرفتن است.

صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرده اقتصاد فرانسه درحال پیشرفت و قوت گرفتن است.

این نهاد پیش بینی کرده رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۶ به رقم ۱.۵ درصد برسد. در پیش بینی های قبلی این رشد ۱.۱ درصد ارزیابی شده بود.

با این وجود صندوق بین المللی پول بیکاری و بدهی های دولتی را دو عامل بازدارنده برای رشد اقتصادی کشور معرفی کرده است. به همین دلیل اعمال اصلاحات اساسی اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری و پایین آوردن حجم بدهی های دولتی جهت شتاب بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی ضروری خوانده شده است.

صندوق بین المللی پول همچنین حمایت خود از لایحه جنجالی اصلاح قانون کار موسوم به لایحه «الخمری» را اعلام کرده است.

روند رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه اول سال جاری میلادی به خود شتاب گرفته و به رقم ۰.۵ درصد رسیده است.

مطالب مرتبط