احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه ژوئن

احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه ژوئن
نگارش از Euronews

انتشار صورت جلسه های نشست ۲۶ و ۲۷ آوریل بانک مرکزی آمریکا نشان می دهد سیاستگذاران این نهاد احتمال افزایش نرخ بهره بانکی خود در ماه ژوئن سال جاری را مردود ندانسته…

انتشار صورت جلسه های نشست ۲۶ و ۲۷ آوریل بانک مرکزی آمریکا نشان می دهد سیاستگذاران این نهاد احتمال افزایش نرخ بهره بانکی خود در ماه ژوئن سال جاری را مردود ندانسته اند.

در این صورت جلسه ها آمده اگر در سه ماهه دوم سال آهنگ رشد اقتصادی کشور شتاب مناسبی داشته باشد و نرخ تورم به رقم ۲ درصد نزدیک باشد می توان نسبت به افزایش نرخ بهره این نهاد اتخاذ تصمیم کرد.

انتشار این خبر بازارهای مالی و سرمایه گذاران را غافلگیر کرده، آنها پیش بینی می کردند بانک مرکزی در آینده نزدیک برنامه ای برای افزایش نرخ بهره خود نداشته باشد.

مطالب مرتبط