هفتاد و دومین سالگرد کوچ اجباری تاتارهای کریمه در کی یف برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هفتاد و دومین سالگرد کوچ اجباری تاتارهای کریمه در کی یف برگزار شد

هزاران نفر از شهروندان کی یف عصر چهارشنبه هفتاد و دومین سالگرد کوچ اجباری تاتارها از کریمه در دوران استالین را گرامی داشتند.

پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، که در این مراسم حضور داشت گفت: «اوکراین و کشورهای جهان نباید اجازه دهند فاجعه تاتارهای کریمه تکرار شود. کریمه بخشی از اوکراین بوده، هست و خواهد بود. کشور جانی که آنرا دزیده به عقب رانده خواهد شد.»

جمالا، خواننده اوکراینی با آوازی با درونمایه کوچ اجباری تاتارها در مسابقه یوروویژن سال ۲۰۱۶ شرکت کرد.

یکی از افراد حاضر در میدان استقلال شهر کی یف در اینباره می گوید: «جمالا برنده مسابقه یوروویژن شد. پیامش را به اروپا و جهان رساند. پیروزی او در این مسابقه نشانگر حمایت اروپا از ماست.»

در انتهای جنگ جهانی دوم، در فاصله روزهای ۱۸ تا ۲۰ ماه مه سال ۱۹۴۴، حدود ۲۰۰ هزار نفر از تاتارهای کریمه به فرمان استالین و به بهانه همکاری با نازیها مجبور به کوچ اجباری به سوی آسیای میانه شدند. ۴۰ درصد این افراد به دلیل وضعیت نابسامان و نحوه جابجایی پیش از رسیدن به مقصدهای تعیین شده جان دادند.