تعیین مالیات بر درآمد صاحبان ویزای «تعطیلات و کار» در استرالیا منتفی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تعیین مالیات بر درآمد صاحبان ویزای «تعطیلات و کار» در استرالیا منتفی شد

استرالیا در نظرداشت برای صاحبان ویزای موسوم به تعطیلات و کار که در این کشور به کارهای غیرثابت و یا دانشجویی مشغولند مالیات بر درآمد تعیین کند. تا پیش از این تصمیم این گروه ها از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده اند.

با این وجود این تصمیم با مخالفت شدید بویژه در بخش کشاورزی استرالیا مواجه شده است. امری که موجب شد نخست وزیر این کشور تعیین این مالیات را منتفی اعلام کند. مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا گفت: «این موضوع که مالیات بر درآمد گردشگران مشکلات متعددی ایجاد کرده غیرقابل انکار است. بنابراین درباره تعیین آن تجدیدنظر خواهیم کرد.»

دولت استرالیا پیش بینی کرده بود با تعیین این مالیات در عرض سه سال درآمدی معادل ۵۴۰ میلیون دلار بدست آورد.

بخشهای مختلفی از جمله صنعت گردشگری و یا کشاورزی در استرالیا بیم آن را دارند که تعیین مالیات بردرآمد برای دارندگان ویزای تعطیلات و کار نیروی کار این بخشها را با افت روبرو کند.