اروپا به راهبرد تازه ای برای مقابله با بحران مهاجران و پناهجویان نیاز دارد

اروپا به راهبرد تازه ای برای مقابله با بحران مهاجران و پناهجویان نیاز دارد
نگارش از Euronews

نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر، در سفر به یونان در مورد وخیمتر شدن بحران مهاجران هشدار داد. فرانسوا کرپو، با انتقاد از روند جاری در مدیریت این

نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر، در سفر به یونان در مورد وخیمتر شدن بحران مهاجران هشدار داد. فرانسوا کرپو، با انتقاد از روند جاری در مدیریت این بحران، خاطرنشان کرد که توافق ترکیه و اتحادیه اروپا تحول مثبتی ایجاد کرده اما این توافق به تنهایی نمی تواند راه حل مؤثری برای این بحران پیدا کند.

فرستاده وِیژه سازمان ملل در این باره گفت: «به نظر من، اتحادیه اروپا چشم انداز روشنی در این باره ندارد. ما به یک راهبرد سازمان یافته تر و بلندمدت تر نیاز داریم، راهبردی با توجه به این سوال که در ده یا بیست سال آینده وضع مطلوب ما در مورد مهاجرت، صدور روادید، و آمدوشدهای فرامرزی چیست.»

نماینده سازمان ملل، ضمن تقدیر از سخاوت دولت و ملت یونان در پذیرایی از مهاجران و پناهجویان، تأکید کرد که بستن مرزها، اسکان دادن مهاجران و پناهجویان در اردوگاهها، و جلوگیری از خروج آنان راه حل بحران جاری نیست.

به گفته مقامات سازمان ملل، در سال گذشته میلادی کمتر از یک درصد از بیست میلیون مهاجر و پناهجوی آسیایی و آفریقایی موفق به اسکان یابی در کشورهای اروپایی شده اند.

مطالب مرتبط