رشد حجم سفارشهای صنعتی آلمان در ماه مارس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رشد حجم سفارشهای صنعتی آلمان در ماه مارس

داده های وزارت اقتصاد آلمان نشان می دهد حجم سفارشات صنعتی این کشور در ماه مارس سال جاری با افزایش همراه بوده و رشدی معادل ۱.۹ درصد نسبت به ماه پیش از آن داشته است. این آمار بالاتر از پیش بینی کارشناسان بوده است.

افزایش ۶.۲ درصدی حجم سفارشهای خارج از حوزه پولی یورو در رشد این آمار نقش مهی داشته است.

بخش صنعت آلمان در زمانی حجم سفارشات خود را با رشد قابل قبولی ثبت می کند که آهنگ رشد فعالیتهای تجاری بازرگانی در دنیا روند پرشتابی ندارد.