پادشاه بحرین در سواحل شرم الشیخ و در میان عموم شنا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پادشاه بحرین در سواحل شرم الشیخ و در میان عموم شنا کرد

خبر کوتاه

پادشاه بحرین در جریان سفر خود به مصر در ساحل شرم الشیح و در میان عموم مردم شنا کرد. حرکت نمادین پادشاه بحرین اقدامی در جهت حمایت از صنعت گردشگری مصر تفسیر شده است که در پی بی ثباتی های سیاسی چند سال اخیر با بحران مواجه است.

حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در بازدید از بخش های توریستی شرم الشیخ خدمات دولتی برای گردشگران و تدابیر صورت گرفته برای امنیت آنها را ستود.