واکنش کمیسیون اروپا به افشاگری صلح سبز

واکنش کمیسیون اروپا به افشاگری صلح سبز
نگارش از Euronews

روز دوشنبه، کمیسیون اروپا در واکنش به افشاگری سازمان صلح سبز گفت مدارکِ درز کرده، نشانگر روند مذاکرات اند و نه نتیجه نهایی آن. همچنین ایگناسیو گارسیا

روز دوشنبه، کمیسیون اروپا در واکنش به افشاگری سازمان صلح سبز گفت مدارکِ درز کرده، نشانگر روند مذاکرات اند و نه نتیجه نهایی آن. همچنین ایگناسیو گارسیا برسرو، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، برخی از اعتراضهای مطرح شده از سوی سازمان صلح سبز را «صریحا اشتباه» نامید.

آقای بروسرو که در بروکسل سخن می گفت افزود: «آیا درز کردن اطلاعات مذاکرات برای ما آزارنده است؟ بله، قطعا. درز کردن چنین مدارکی چندان برای اعتماد در روند مذاکرات خوب نیست. اما پیش آمده است، فعلا همین را می توانم بگویم.»

یورگو ریس، مدیر اروپای سازمان صلح سبز هم در کفنرانسی خبری در این باره گفت: «موضعگیری اتحادیه اروپا درباره حفاظت محیط، سلامت عمومی و معیارهای تولید در ارتباط با مصرف کنندگان بسیار بد است و موضع ایالات متحده از آن هم بدتر. بنابرین، چشم اندازِ رسیدن به توافق میان بد و بدتر، چشم اندازِ امیدبخشی نیست.»

مطالب مرتبط