کندی روند رشد بخش تولیدات و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کندی روند رشد بخش تولیدات و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو

آهنگ رشد بخش تولیدات و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو در ماه آوریل سال جاری بسیار کند گزارش شده است.

شاخص موسسه مالی «مارکیت» از این بخش به رقم ۵۱.۷ واحد رسیده که نسبت به ماه مارس تنها ۰.۱ واحد رشد دارد. رونق فعالیتهای این بخش در اسپانیا و ایتالیا در رشد اندک آن در حوزه پولی یورو نقش داشته است.

مارکیت می گوید برای دومین ماه پیاپی این شاخص در فرانسه زیر رقم ۵۰ قرار گرفته که نشان دهنده افت فعالیتهای این بخش در این کشور است.