دیلما روسف: مرتکب خطایی نشدم و وجدانم آسوده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیلما روسف: مرتکب خطایی نشدم و وجدانم آسوده است

مجلس عوام کنگره برزیل یکشنبه طرح استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری کشور را تصویب کرد و روسف در اولین واکنش به آن گفت از تلاش برای استیضاح خود خشمگین است اما وجدانش راحت است چرا که خطایی مرتکب نشده است. خانم روسف متهم به دستکاری در حسابهای دولتی بدون اجازه از کنگره برزیل است.

دیلما روسف تصمیم مجلس عوام کنگره را ناعادلانه خواند و گفت: « در مقابل یک کودتا قرار گرفته ام. آنها از یک تقلب ظاهرا قانونی و دموکراتیک استفاده کردند تا اتهامات سنگینی را به من منتسب کنند و این ناعادلانه است. شما نمی توانید یک بی گناه را محکوم کنید.»

کمتر از یک ماه دیگر سنای برزیل درباره استیضاح تصمیم گیری می کند و در صورت تصویب طرح استیضاح در سنا، دیلما روسف ناگزیر برای شش ماه از قدرت کناره گیری خواهد کرد تا پروسه دادگاهی اش را طی کند.

دیلما روسف در این باره گفت: «من دست از مبارزه نمی کشم و روند کامل دادگاهی ام را طی خواهم کرد. من در سنا از خود دفاع خواهم کرد.»

در صورت تعلیق خانم روسف از قدرت، معاون لبنانی الاصل رئیس جمهوری میشل تمر که البته اتهاماتی متوجه او نیز هست، عهده دار پست ریاست جمهوری خواهد شد.