ادامه مذاکرات بین دولت یونان و بستانکاران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه مذاکرات بین دولت یونان و بستانکاران

مذاکرات بین دولت یونان و بستانکاران این کشور از جمله بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا برسر برنامه های اصلاحی دولت روز دوشنبه در آتن از سرگرفته شده است.

هدف از این مذاکرات، بررسی برنامه های اصلاحی و رسیدن به توافق در این زمینه و در نتیجه اعطای قسمتی دیگر از کمکهای مالی بین المللی معادل ۵ میلیارد یورو به این کشور است.

پیش بینی میزان کسری بودجه یونان تا سال ۲۰۱۸ میلادی، از جمله موضوعات مورد اختلاف بین طرفین بوده است. سرانجام درباره تعیین کسری بودجه ۳ درصدی به عنوان مبنا، توافق حاصل شده است.