افزایش اندک نرخ بیکاری در آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افزایش اندک نرخ بیکاری در آمریکا

داده های وزارت کار ایالات متحده آمریکا نشان می دهد در ماه مارس سال جاری علیرغم آمار مثبت اشتغالزایی در این کشور، نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته است.

اقتصاد ایالات متحده در این زمان ۲۱۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که در مقایسه با ماه گذشته افتی معادل ۳۰ هزار فرصت شغلی دارد.

بخش خدمات با ایجاد ۱۹۹ هزار فرصت شغلی بیشترین میزان اشتغالزایی در ایالات متحده را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر نرخ بیکاری در این کشور یک دهم درصد نسبت به ماههای گذشته افزایش یافته و ۵ درصد جمعیت فعال آمریکا را شامل می شود. بانک مرکزی آمریکا پیش بینی می کند نرخ بیکاری در این کشور تا پایان سال ۲۰۱۶ به رقم ۴.۷ درصد برسد.

این نهاد برای تبیین سیاستهای پولی خود سیر تحول بازار کار و حجم اشتغالزایی در کشور را مد نظر قرار می دهد.