«کواوپراتیو بانک» طی دو سال آینده متحمل ضرر و زیان خواهد شد

«کواوپراتیو بانک» طی دو سال آینده متحمل ضرر و زیان خواهد شد
نگارش از Euronews

ضرر و زیان بانک بریتانیایی «کواوپراتیو بانک» در سال ۲۰۱۵ به رقم سنگین ۶۱۰ میلیون پوند رسیده است. این نهاد در سال ۲۰۱۴ نیز متحمل ضرری معادل ۲۶۴ میلیون

ضرر و زیان بانک بریتانیایی «کواوپراتیو بانک» در سال ۲۰۱۵ به رقم سنگین ۶۱۰ میلیون پوند رسیده است. این نهاد در سال ۲۰۱۴ نیز متحمل ضرری معادل ۲۶۴ میلیون پوند شده بود. این نهاد همچنین پیش بینی می کند این روند نزولی طی دو سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

هزینه های مربوط به رسوایی سوء استفاده از مشتریان در انعقاد قراردادهای بیمه در بریتانیا در سال ۲۰۱۴ که بانکهای بزرگ دیگری هم در بطن آن قرار داشتند از جمله مهمترین دلیل ضرر وزیان بالای کواوپراتیو بانک عنوان شده است.

مطالب مرتبط