مرزهای بسته ترکیه و یونان؛ پناهجویان از آفریقا رو به ایتالیا دارند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرزهای بسته ترکیه و یونان؛ پناهجویان از آفریقا رو به ایتالیا دارند

یونان و ترکیه از دوشنبه آتی با تغییر الویت و مقراراتشان در پذیرش پناهجویان، در راستای توافق بعمل آمده بین اتحادیه اروپا با آنکارا، عمل می کنند.

یونان بر همین اساس، مهاجران را از نواحی مرزی همچون ایدومنی به کمپ های دیگر یا به ترکیه منتقل می کند. پانصد نفر از آنان روز دوشنبه به ترکیه برگردانده خواهند شد.

احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه با بیان این که سیاست جدید آنکارا در قبال مهاجران و پناهجویان از چهارم آوریل آغاز خواهد شد گفت:«در برابر هر پناهجویی ما می پذیریم اتحادیه اروپا نیز یک پناهجو را خواهد پذیرفت. با این رویکرد، تعادل برقرار ، راه های غیرقانونی بسته و دست قاچاقچیان انسان که ناجوانمردانه از راه های غیرقانونی سود می جویند، کوتاه می شود.»

ترکیه در برابر مشوق های سیاسی همچون از سرگیری گفتگوهای پیوستن به اتحادیه اروپا، دریافت کمک ۳ میلیارد یورویی و تسهیلات ویزای شنگن برای شهروندانش با بروکسل توافق کرده است تا مرزهایش را بپاید و از عبور مهاجران به سوی مرزهای اتحادیه اروپا جلوگیری کند.

با تغییر سیاست مهاجرتی ترکیه، بسته شدن مرزهای یونان و مسدود شدن مسیر بالکان، مهاجران تلاش می کنند تا دوباره از شمال آفریقا و از دریای مدیترانه خود را به ایتالیا و اروپا برسانند.