کمیسیون انتخابات فیلیپین به سود مانی پاکیائو رای داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون انتخابات فیلیپین به سود مانی پاکیائو رای داد