ارسال اولین نامه از آمریکا به کوبا پس از پنجاه سال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ارسال اولین نامه از آمریکا به کوبا پس از پنجاه سال

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، با پاسخ دادن به نامه یک شهروند کوبایی و ارسال آن با پست، به پنجاه سال ممنوعیت ارسال نامه و بسته پستی از این کشور به کوبا پایان داد.

ایلنا یارزا، شهروند کوبایی، با ابراز رضایت و همچنین تعجب از این که باراک اوباما، شخصا به نامه او پاسخ داده، می گوید: “علت شور و هیجان من این است که امید به پایان تحریمها و برقراری روابط با احترام متقابل وجود دارد. این که انقلاب کوبا دستاوردهایی برای مردم داشته و این که نهایتا این مردم هستند که نیاز دارند مورد حمایت رهبرانشان قرار گیرند.”

باراک اوباما، اولین رییس جمهور آمریکا خواهد بود که پس از حدود نود سال روز یکشنبه به کوبا سفر خواهد کرد.

او تاکید کرده که درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور با همتای کوبایی اش گفتگو خواهد کرد.