انتخابات ایالتی «یکشنبه بزرگ» آلمان؛ آزمونی برای سیاست های مهاجرتی مرکل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخابات ایالتی «یکشنبه بزرگ» آلمان؛ آزمونی برای سیاست های مهاجرتی مرکل

سه ایالت بادن-وورتمبرگ و راینلاند-فالتس در غرب و زاکسن-آنهالت در شرق آلمان روز یکشنبه شاهد برگزاری انتخابات ایالتی خواهد بود.

انتخابات «یکشنبه بزرگ» آزمونی برای سیاست های مهاجرتی حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و سنجش میزان موفقیت حزب ملی گرای «آلترناتیو برای آلمان» (آ اف د) خوانده می شود.

آ اف د توانسته است در پنج ایالت از ۱۶ ایالت آلمان نمایندگانی را راهی پارلمان های ایالتی کند.

این حزب مخالف سیاست های مهاجرتی خانم مرکل اکنون به یمن بحران مهاجرت و حمایت دولت خانم مرکل از پناهجویان، چشم به سه ایالت دیگر در «یکشنبه بزرگ» دوخته است.

خانم مرکل یک روز پیش از این انتخابات گفت:«اگر کسی حقیقتا از جنگ، ترور و داعش و سختی گریخته است او باید در بین ما تحت محافظت قرار گیرد. بازگرداندن کسانی که از جنگ و سختی نگریخته اند بلکه به دلایل اقتصادی آمده اند به همان اندازه مهم است. مهم است به آنها بگوییم: باید کشور ما را دوباره ترک کنید.»

همزمان راستگرایان آلمان روز شنبه در برلین تظاهرات کردند و شعار «مرکل باید برود» و «ما صدای خلق هستیم» را سر دادند.