راهپیمایی سراسری در شهرهای فرانسه در اعتراض به طرح اصلاحات قانون کار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی سراسری در شهرهای فرانسه در اعتراض به طرح اصلاحات قانون کار

اعتراض ها به طرح دولت برای اصلاحات قوانین کار در فرانسه ادامه دارد و در همین رابطه مخالفان این طرح روز چهارشنبه به دعوت اتحادیه هایی نظیر «قدرت کارگران» و «کنفدراسیون عمومی کار» به خیابان ها می آیند. قرار است در بیش از ۱۴۰ شهر اعتصاب و راهپیمایی برگزار شود.

این طرح که از سوی وزیر کار فرانسه ارائه شده و به طرح الخومری معروف است. قرار بود این طرح روز چهارشنبه در شورای وزرا بررسی شود اما در پی اعتراض ها از سوی اتحادیه های صنفی و احزاب سیاسی این امر به روز بیست و چهارم مارس موکول شده است. این طرح در صورت تصویب در شورای وزرا به پارلمان فرانسه ارائه می شود.

دولت فرانسه امیدوار است اصلاح قوانین کار بتواند بیکاری در این کشور را کاهش بدهد اما اتحادیه های صنفی و شخصیت های سیاسی می گویند این قوانین در جهت منافع کارفرمایان است و حقوق کارکنان و کارگران را تامین نمی کند.

مارتین اوبری، شهردار لیل و رهبر سابق حزب سوسیالیست فرانسه در جلسۀ اعضای رهبری این حزب این طرح را خطرناک خوانده و خواستار تغییرات اساسی در بندهای مختلف آن شده است.

تعدادی از اتحادیه ها خواهان کنار گذاشتن این طرح شده اند و از روز هفتم مارس مذاکرات با مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه را برای پیدا کردن یک تفاهم آغاز کرده اند. بندهای مربوط به ساعات کاری و تعیین سقف مستمری در صورت اخراج غیرقانونی بیش از دیگر بخش های این طرح با اعتراض روبرو شده است.

در کنار این راهپیمایی های عمومی، اتحادیۀ کارکنان راه آهن فرانسه نیز از اعتصاب در روز چهارشنبه خبر داده است. به گفتۀ این اتحادیه، همزمانی این اعتصاب با راهپیمایی در اعتراض به طرح الخومری کاملا تصادفی است چرا که تاریخ روز نهم مارس برای این اعتصاب از مدتها پیش انتخاب شده بوده است.