افت آهنگ رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افت آهنگ رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵

آهنگ رشد اقتصادی ژاپن، سومین قدرت برتر اقتصادی دنیا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش از آن افت ۱.۱ درصدی داشته است. این میزان از افت، کمتر از پیش بینی ها بوده است.

پایین بودن آمار مربوط به میزان مصرف داخلی همچنین پایین بودن سطح تقاضا در این کشور تاثیر منفی مستقیمی بر روی افت آهنگ رشد اقتصادی ژاپن داشته است.

تورم منفی بزرگترین معضلی است که اقتصاد ژاپن سالهاست با آن درگیر است. سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن هفته آینده گردهم خواهند آمد و آمار و ارقام اقتصادی کشور را بررسی خواهند کرد. این نهاد برای مقابله با تورم منفی بارها در سیاست پولی خود تحول ایجاد کرده است.