ایرلند شمالی؛ وارد آمدن خسارت به یک محله مسکونی با ماشین آتش نشانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایرلند شمالی؛ وارد آمدن خسارت به یک محله مسکونی با ماشین آتش نشانی

خبر کوتاه

فردی با به سرقت بردن یک ماشین آتش نشانی و وارد آوردن خساراتی به تعدادی خودرو و خانه، آرامش را در یک محله مسکونی در ایرلند شمالی بر هم زد.

پلیس دو نفر را در این رابطه بازداشت کرده است.