سرگردانی مهاجران پس از تخلیه منطقه «جنگل» در شمال فرانسه

سرگردانی مهاجران پس از تخلیه منطقه «جنگل» در شمال فرانسه
نگارش از Euronews

در جریان تلاش پلیس برای بیرون راندن مهاجران از منطقه مشهور به «جنگل» در شمال فرانسه، زنی مهاجر که گفته می شود باردار است بر بالای سقف یکی از اتاقکهای

در جریان تلاش پلیس برای بیرون راندن مهاجران از منطقه مشهور به «جنگل» در شمال فرانسه، زنی مهاجر که گفته می شود باردار است بر بالای سقف یکی از اتاقکهای موقت رفت و سعی کرد رگ دست خود را قطع کند. ماموران مانع از این اقدام او شدند و درنهایت او را به ایستگاه پلیس منتقل کردند.

تا پایان روز سه شنبه، منطقه ای به وسعت پانزده هزار متر مربع در بخش جنوبی کمپ کاله تخلیه و سرپناههای موقتی که توسط مهاجران ساخته شده بود توسط بلدوزرها برچیده شد.

دولت فرانسه قول داده است که سرپناه جایگزینی برای حدود هزار مهاجر این اردوگاه فراهم کند اما به گفته انجمن های مدافع حقوق بشر رقم واقعی مهاجران سه برابر رقم گزارش شده از سوی دولت است.

مطالب مرتبط