نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویان

وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا از صبح روز پنجشنبه در بروکسل گردهم آمدند تا بر سر اختلافات موجود در چگونگی مواجهه با بحران پناهجویان بحث و گفتگو کنند.

اتريش و کشورهای حوزه بالكان پیش از این توافق کرده اند که تدابیر جدیدی را برای کاهش تعداد پناهجویان به اجرا بگذارند. انگشت نگاری از همه پناهجویان و بازپس فرستادن آنهایی که گذرنامه ندارند یا با مدارک جعلی سفر کرده اند از جمله تدابیر پیشنهادی است.

یونان به این «تدابیر یک جانبه» اعتراض کرده است. مجارستان گفته درباره طرح سهمیه پذیرش پناهجو که اتحادیه اروپا تعیین کرده است همه پرسی برگزار می کند.

در این میان٬ ناتو اعلام کرده است که برای کمک به نیروهای ترکیه و یونان به دریا آژه کشتی اعزام می کند.

از آغاز سال میلادی تاکنون یعنی در دو ماه اخیر بیش از یکصد هزار پناهجو به امید زندگی بهتر به اروپا آمده اند.