بحران مهاجرت؛ مجارستان با اعلام برگزاری همه پرسی اتحادیه اروپا را به چالش کشید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران مهاجرت؛ مجارستان با اعلام برگزاری همه پرسی اتحادیه اروپا را به چالش کشید

مجارستان تصمیم به تعیین سهمیه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که از سوی این اتحادیه با هدف پذیرش و اسکان مهاجران و پناهجویان گرفته شده است به همه پرسی می گذارد.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان می گوید تعیین سهمیه پذیرش مهاجران برای کشورها به «تغییر نقشه قومی، فرهنگی و مذهبی مجارستان و اروپا منجر می شود.»

آقای اوربان روز چهارشنبه گفت:«معتقدم که احساس ما مجارها این است که دولت اکنون به احساسات عمومی پاسخگو است. فکر می کنم تعیین سهمیه برای اسکان مهاجران در کشوری بدون حمایت و موافقت مردم آن کشور، سوء استفاده از قدرت است.»

دولت راستگرای مجارستان که مرزهایش را با سیم خاردار و موانع فلزی بسته است همگام با قشرهایی از مردم این کشور از جمله دولت هایی در اروپاست که خواهان اتخاذ سیاست های سختگیرانه تر در قبال مهاجران هستند.

تصمیم برگزاری همه پرسی در مجارستان که هشداری به اتحادیه اروپا محسوب می شود گرفته شده است اما زمان برگزاری آن هنوز اعلام نشده است.