مردم بولیوی به مورالس جواب نه دادند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مردم بولیوی به مورالس جواب نه دادند

خبر کوتاه

مردم بولیوی به ادامۀ ریاست جمهوری اوو مورالس بعد از ۲۰۲۰ جواب نه دادند. روز یکشنبه یک همه پرسی در بولیوی برسر ادامۀ حضور اوو مورالس برای چهارمین دورۀ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون انتخابات این کشور، ۵۱.۳۳ درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی به این امر پاسخ منفی داده اند.

پاسخ آری این امکان را به وی می داد که برای دورۀ ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ رئیس جمهوری بولیوی شود اما شانس با وی همراه نبود.

این نخستین شکست اوو مورالس در حوزه های رای گیری از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۶ تا امروز است.