پارلمان کوزوو، جایی که نمایندگانش گاز اشک آور پرتاپ می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان کوزوو، جایی که نمایندگانش گاز اشک آور پرتاپ می کنند

خبر کوتاه
پلیس کوزوو بدنبال جنجالی دیگر در پارلمان این کشور مجبور به مداخله شد. نمایندگان مخالف دولت برای برای چندمین بار با گاز اشک آور جلسه پارلمان را برهم زدند تا دولت را از توافق با صربستان و مونته نگرو منصرف کنند. مدتی است تعدادی از نمایندگان کوزوو ماسک خود را پیش از ورود به پارلمان از یاد نمی برند.