صادرات اسلحه آلمان دو برابر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
صادرات اسلحه آلمان دو برابر شد

آلمان در سال ۲۰۱۵ هشت میلیارد یورو یعنی دو برابر سال پیش از آن اسلحه صادر کرده است. این در حالی است که دولت برلین وعده داده بود که صادرات اسلحه را کاهش می دهد. دولت می گوید نتوانسته است قراردادهای قبلی فروش تانک لئوپارد و توپ هویتزر به قطر را لغو کند.

زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال دموکرات در توجیه این رویه گفت: «ما امکان تغییر قانون تجارت خارجی را بررسی کردیم، اما متوجه شدیم که بدون موافقت وزارتخانه هایی که در دولت قبلی به قانون کنترل سلاح های جنگی رأی داده بودند، این کار امکان پذیر نیست.»

با این همه، دولت آلمان می گوید قرارداد جدید تسلیحاتی این کشور با عربستان سعودی هنوز قطعی نشده و احتمالا قابل فسخ شدن است.