اختلاف مالیاتی شرکت ودافون با هند

اختلاف مالیاتی شرکت ودافون با هند
نگارش از Euronews

نهادهای مالیاتی هند از ودافون، اپراتور مخابراتی بریتانیایی مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بعنوان مالیاتهای معوقه طلب کرده اند. شرکت ودافون پس از

نهادهای مالیاتی هند از ودافون، اپراتور مخابراتی بریتانیایی مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بعنوان مالیاتهای معوقه طلب کرده اند.

شرکت ودافون پس از پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد دلار برای خرید شاخه فعالیتهای شرکت هنگ کنگی «هاچیسون وامپو» در هند در سال ۲۰۰۷ با مقامات مالیاتی این کشور اختلاف پیدا کرد. پرونده این دعوی در مراجع داوری بین المللی همچنان مفتوح است.

ودافون ادعا می کند خرید شرکت «هاچیسون وامپو» خارج از هند صورت گرفته و قوانین مالیاتی این کشور شامل این معامله نمی شود.

مطالب مرتبط