جریمه هفت هزار فرانکی بکن باوئر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جریمه هفت هزار فرانکی بکن باوئر

کمیته اخلاق فیفا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای، ضمن هشدار به فرانتس بکن باوئر، برای او مبلغ هفت هزار فرانک سوییس جریمه نقدی در نظر گرفت.

او به دلیل عدم همکاری با کمیته اخلاق فیفا در پرونده رسیدگی به نحوه اعطای میزبانی جام جهانی به کشورهای روسیه و قطر جریمه شده است. بکن باوئر هفتاد ساله از پاسخ دادن به سئوالاتی که چه بصورت شفاهی و چه بصورت کتبی به دو زبان انگلیسی و آلمانی مطرح شده بود، طفره رفته است. در بیانیه کمیته اخلاق فیفا آمده است در صورت عدم همکاری بکن باوئر در آینده، تبعات سنگین تری در انتظار او خواهد بود.

این اسطوره فوتبال آلمان یکی از افرادی است که با رای خود، میزبانان دو دوره پیش روی جام جهانی را مشخص کردند. گفته می شود او در انتخاب روسیه و قطر نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. هر چند آقای بکن باوئر که در مورد میزبانی آلمان در سال ۲۰۰۶ هم با اتهامات سنگینی مواجه است، همه اتهامات را رد کرده است.

او پیش تر هم در زمان انتشار گزارش گارسیا، به دلیل پاسخ ندادن به سئوالات ۹۰ روز معلق شده بود که البته دو هفته پس از اجرای حکم، از او رفع محرومیت شد.