اقتصاد حوزه پولی یورو در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ درجا زده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
اقتصاد حوزه پولی یورو در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ درجا زده است

آمارها نشان می دهد سیاستهای پولی حمایتی بانک مرکزی اروپا برای شتاب بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو هنوز نتایج مورد انتظار را نداده است.

اقتصاد حوزه پولی یورو در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ میلادی درجا زده و آهنگ رشد اقتصادی این منطقه در این زمان نسبت به سه ماهه پیش از آن تغییری نداشته و در رقم ۰.۳ درصد باقی مانده است.

آلمان، صاحب قویترین اقتصاد در منطقه، رشد تولید ناخالص داخلی خود را ۰.۳ درصد اعلام کرده است. فرانسه دومین اقتصاد برتر، رشد اقتصادی خود را ۰.۲ درصد می بیند. رشد اقتصادی ایتالیا ۰.۱ و اسپانیا نیز ۰.۸ درصد گزارش شده است.

در این بین اقتصاد یونان افتی معادل ۰.۶ درصد نسبت به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ میلادی داشته و در کل سال گذشته میلادی افت رشد اقتصادی این کشور به رقم ۰.۷ درصد رسیده است. پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز همین روند تداوم یابد.

یونان از سال ۲۰۰۸ میلادی یعنی آغاز بحران اقتصادی در دنیا تا کنون نتوانسته اقتصادش را از رکود خارج کند.